Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Bujtorné Fábián Monika

QR Code for http://hagyomanyok.hu/hu/as

Játszóház és mesterség bemutatón már többször is résztvettem. Kézműves foglalkozást szivesen tartok meghívásra. Illetve szervezés alatt van gyerekeknek.

Tüskés Tünde

QR Code for http://hagyomanyok.hu/hu/as

Egyéneknek ill. csoportoknak szívesen tartok rövidebb-hosszabb bemutatókat, ill. foglalkozásokat. Oktatok rövid és hosszú távon gyerekeket és felnőtteket is. A gyűjtött anyagom, mint galéria szolgál hátterül. Szívesen tartok előadásokat, diavetítést a szalmafonás történetéről.

Varsányi úti ház

QR Code for http://hagyomanyok.hu/hu/as

A népi építészeten belül több táji, etnikai vonás sűrűsödik a palóc lakóházakban, amely erős rokonságot mutat a szláv régió házaival. Palócföldön nem csupán az utcára néző homlokzat háromszögbe zárt részének, az oromzatnak az anyaga és díszítésmódja sajátságos, hanem a XIX. század második harmadától elterjedt kőoszlopos tornác is.

Fali védőszent

QR Code for http://hagyomanyok.hu/hu/as

Falak homlokzatában kialakított kis méretű fülkék, azokban jellemzően Mária szobrok. A lakosok elmondása alapján fali védőszentek, akik megvédik őket a gondtól, bajtól.

Fali védőszent

QR Code for http://hagyomanyok.hu/hu/as

Falak homlokzatában kialakított kis méretű fülkék, azokban jellemzően Mária szobrok. A lakosok elmondása alapján fali védőszentek, akik megvédik őket a gondtól, bajtól.

Feszület (Nagykert-Széchenyi út)

QR Code for http://hagyomanyok.hu/hu/as

Beton talapzaton vas kereszt. A kereszten gipszből készült corpus, alatta gipsz tábla, melyről a szöveg lekopott. A tábla alatt szintén gipszből készült térdeplő-imádkozó angyal.

Mária szoborfülke

QR Code for http://hagyomanyok.hu/hu/as

Falak homlokzatában kialakított kis méretű fülkék, azokban jellemzően Mária szobrok. A lakosok elmondása alapján fali védőszentek, akik megvédik őket a gondtól, bajtól.

Temetői kutak

QR Code for http://hagyomanyok.hu/hu/as

Kerekes és nyomós kutak. A nyomós kutak használatban vannak.

Temetői feszület

QR Code for http://hagyomanyok.hu/hu/as

Kő kereszt két méter magas, műkő corpusszal másfél méteres műkő talapzaton. Virágokkal körülültetett, vassodrony kerítéssel körbezárt.

Temető

QR Code for http://hagyomanyok.hu/hu/as

A temetőben külön helyre vannak temetve a vallásos és a nem vallásos emberek és ugyancsak külön helyre, egymás mellé temették a gyermekeket is. Az 1920-as évektől az 1970-es évekig hasonló faragott sírkövek lelhetőek fel, ez valószínűleg egy sírkő faragó családra utalhat.

Oldalak